Щорічно тисячі підприємців проходять через випробування перевірками Державної служби України з питань надзвичайних ситуацій. Дехто відбувається легким переляком, однак в більшості випадків наслідки такої перевірки можуть бути досить серйозними, від значних фінансових витрат на термінове усунення виявлених порушень, до повного зупинення діяльності підприємства.

До річного плану здійснення заходів державного нагляду (контролю) ДСНС на 2020 рік включено більше 44 тисяч підприємств. Що ж чекає на тих, хто витягнув «щасливий квиток» та готується до зустрічі гостей з Державної служби? В цій оглядовій статті ми розберемо ті проблемні питання, які найчастіше виникають під час перевірки.

Старанних читачів, які переможуть цю чималу «стіну» тексту, наприкінці буде чекати винагорода у вигляді корисних порад, що допоможуть вам пройти перевірку максимально безболісно. Тож, почнемо!

Перевірки ДСНС

1. Що перевіряє ДСНС під час планової перевірки?

Державна служба з надзвичайних ситуацій здійснює державний нагляд (контроль) за дотриманням законодавства в сфері цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки. Перед початком планової перевірки ДСНС зобов’язана попередити вас, надіславши повідомлення про проведення планової перевірки рекомендованим листом з повідомленням про вручення або надавши таке повідомлення особисто уповноваженому представнику підприємства. Повідомити вас повинні не пізніше, ніж за десять днів до початку перевірки.

Планова перевірка не може тривати більше десяти днів. Для суб’єктів малого підприємництва цей строк скорочено вдвічі, і інспектори мають встигнути перевірити об’єкт за п’ять днів.

Окремо зупинимось на понятті «комплексний плановий захід державного нагляду». Така комплексна перевірка призначається тоді, коли ваше підприємство потрапило в річні плани перевірок двох або більше контролюючих органів в поточному році. Тоді інтегрована автоматизована система державного нагляду (контролю) формує план комплексних перевірок і синхронізує дати візитів контролюючих органів. В цьому випадку до вас одночасно завітають одразу декілька «ревізорів», наприклад, ДСНС та Державна екологічна інспекція.

Звертаємо вашу увагу на те, що від проведення комплексної перевірки можна відмовитись. Для цього необхідно подати відповідне письмове звернення до Державної регуляторної служби України. В такому разі перевірки будуть проходити в дати, визначені річними планами контролюючих органів, а самі контролери будуть відвідувати вас по черзі.

Перевірки ДСНС

То що ж буде перевіряти «пожежник» під час проведення планового заходу державного контролю?

Основним актом, яким керуються посадові особи ДСНС при перевірці відповідності підприємства протипожежним нормам, є Правила пожежної безпеки в Україні. Однак навести в цій статті всі вимоги, за порушення яких ваше підприємство можуть покарати, неможливо у зв’язку з їх великою чисельністю. Детальний чек-ліст з питань відповідності об’єкта вимогам Правил пожежної безпеки, який ми використовуємо для аудиту підприємств під час підготовки до перевірки, налічує більше 50 сторінок невеличким кеглем, в яких перелічено більше сотні можливих порушень.

При цьому необхідно враховувати, що, окрім загальних Правил пожежної безпеки, є ще спеціалізовані норми в залежності від галузі вашої господарської діяльності. Наприклад, власникам ринкових комплексів, окрім інших актів, необхідно звертати окрему увагу на Правила пожежної безпеки на ринках України.

Всі вказані порушення можна поділити на дві загальні групи. Це «документальні» порушення (не подана декларація відповідності матеріально-технічної бази, відсутні схеми/плани евакуації людей, немає інструкції, яка має визначати дії персоналу щодо забезпечення швидкої евакуації людей, не проведено навчання персоналу та заміри опору ізоляції тощо) та ті порушення, виправлення яких потребує не лише документального, а й матеріального підтвердження (оброблення дерев’яних елементів горищних покриттів засобами вогнезахисту, встановлення евакуаційного освітлення, блискавкозахисту, систем протипожежного захисту).

Виправити всі документальні порушення можна досить швидко. Для цього доцільно звернутись до юристів, що спеціалізуються на взаємодії з контролюючими органами. Це дозволить вам заощадити багато часу та коштів.

Набагато складніше і дорожче усунути порушення другої групи. Все ускладнюється тим, що майже всі вказані порушення мають глибоко технічний характер і важкі для сприйняття. Тому часто підприємцю приходиться сприймати на віру те, що він дійсно порушив, наприклад, вимоги ДСТУ Б В.2.5-38:2008 «Улаштування блискавкозахисту будівель та споруд».

До речі, вказаний ДСТУ дуже часто фігурує в актах та приписах ДСНС. Спробуємо на його прикладі пояснити важливість юридичного супроводу перевірки. Пункт 4.3. вказаного ДСТУ інформує нас, що необхідність виконання блискавкозахисту об’єкта визначаються в залежності від можливо очікуваної кількості уражень об’єкта блискавкою за рік N і суспільного значення і тяжкості наслідків від дії блискавки.

Очікувана кількість уражень об’єкта блискавкою за рік N для будівель прямокутної форми визначається за наступною формулою:

Перевірки ДСНС

Навіть не будемо в рамках цієї статті надавати розшифрування цієї формули. Лише зазначимо, що n – це показник щільності ударів блискавки на один квадратний кілометр поверхні землі за один рік. Цей показник має визначатись за даними метеорологічних спостережень в місці, де розташовано об’єкт перевірки.

Виглядає не дуже зрозуміло, чи не так? То чи треба облаштовувати блискавкозахист на будівлі, що належить вашому підприємству? Визначити таку необхідність, не будучі фахівцем в цій сфері, вкрай важко. Крім цього, встановити захист від блискавки на всі будівлі та споруди підприємства буде коштувати вам чимало грошей.

Втім, досвідчений перевіряючий, скоріш за все, без зайвих сумнівів вкаже в акті, що захист від блискавки має бути, і внесе до припису обов’язок виконати захист всіх будівель від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів. І добре, якщо досвідчений юрист вкаже вам на те, що, згідно наказу ДП «УкрНДНЦ» №313 від 16.10.2019 р., ДСТУ В.2.5-38:2008 був скасований. Отже, ви маєте законне право заощадити кошти, відкладені на захист від блискавки, інвестувавши їх, наприклад, у розвиток підприємства.

Завжди перевіряйте те, що написано в акті перевірки та приписі! Або, ще краще, делегуйте супровід перевірки, в тому числі і аналіз акту та припису, фахівцям в сфері права. Скоріш за все, це дозволить вам на порядок зменшити витрати на усунення зазначених в приписі порушень пожежної безпеки. Крім цього, це захистить ваше підприємство від інших можливих негативних наслідків перевірки. Про них ми детально розповімо нижче.

2. Що робити під час перевірки ДСНС?

Загальні поради по проходженню перевірок органів державного нагляду вже багато разів публікувались в загальнодоступних джерелах, тому детально зупинятись на них не будемо. Коротко зазначимо, що, як і при перевірках будь-яких інших контролюючих органів, треба ретельно перевірити документи щодо призначення перевірки та посвідчення посадових осіб, що завітали до вас.

Перед початком перевірки вам повинні надати копію направлення на перевірку. В направленні має обов’язково бути зазначено найменування контролюючого органу, найменування та місцезнаходження вашого підприємства, номер та дата наказу на проведення перевірки, прізвища, імена та по-батькові працівників Державної служби, що проводитимуть перевірку, період проведення заходу (дата початку та закінчення), тип та форма заходу державного нагляду, підстави та предмет проведення перевірки, а також інформацію про те, чи здійснювався попередній захід.

Важливо! Направлення на перевірку діє тільки на той період, що зазначений в ньому. Тому, якщо до вас завітали в інший день, аніж той, що вказаний в направленні як день початку заходу державного нагляду, ви цілком слушно можете відправити візитерів переробляти направлення та не допускати до перевірки.

Також вам повинні надати для огляду службові посвідчення всіх осіб, які будуть проводити перевірку. Якщо посвідчення не надані, або інформація в них не відповідає інформації, зазначеній в направленні на перевірку, ви також маєте право не допускати інспекторів до перевірки.

Важливо! Перевірка можлива лише за умови пред’явлення саме службового посвідчення. Жодна довідка, посвідка або будь-який інший документ, навіть, якщо від підписаний та завірений печаткою контролюючого органу, не може замінити службове посвідчення та не надає працівнику органу державного нагляду права на перевірку.

Перевірки ДСНС

Особливістю перевірок ДСНС є, здебільшого, технічний характер можливих порушень. В другому пункті ми зупинялись на видах порушень, та розглядали як приклад одне з найчастіших – відсутність захисту від прямого ураження блискавкою. Ще раз закликаємо вас бути уважними та детально аналізувати надані після перевірки документи.
Багато разів, супроводжуючи перевірки ДСНС, ми стикались із тим, що до акту перевірки та припису вносяться порушення, які взагалі не можуть бути виявлені без експертного дослідження. Наприклад, в акті може бути зазначено, що зовнішнє (або внутрішнє) опорядження об’єкту не відповідає вимогам щодо ступеня вогнестійкості. При цьому зразки матеріалу опорядження працівниками ДСНС не збирались. Питання щодо того, яким чином інспектор, не виходячи з будівлі, провів аналіз ступеня вогнестійкості матеріалу опорядження без жодного приладу, залишається відкритим. І, звичайно, такі відкриті питання в подальшому будуть підставою для вдалого оскарження такого припису в судовому порядку.

3. Можливі наслідки перевірки.

Перевірки ДСНС

За результатами перевірки посадовці ДСНС можуть або зафіксувати відсутність порушень, або скласти Припис, яким зобов’яжуть вас усунути знайдені невідповідності нормам безпеки. В першому випадку нам залишається тільки радіти разом з вами. Другий варіант, звичайно, менш бажаний, однак, нажаль, значно частіше зустрічається на практиці. Тому всю увагу звернемо саме на нього.

В приписі зазначається перелік виявлених порушень та дата, до якої треба усунути всі недоліки. Досить часто в приписі замість дати зазначається «негайно». Що станеться, якщо ви не виконаєте всі вимоги вчасно? Найчастішим варіантом розвитку подій є позов до окружного адміністративного суду, в якому ДСНС просить суд застосувати заходи реагування. Як правило, обраним заходом реагування є повне зупинення роботи підприємства (або експлуатації будівлі) до моменту усунення порушень законодавства. З огляду на те, що для повного усунення порушень, як правило, необхідно багато коштів та часу, заборона на експлуатацію будівель може тривати місяцями (а іноді й роками, адже інколи деякі зазначені в акті порушення взагалі не можна усунути без перебудови споруди), повністю блокуючи роботу підприємства.

Цікаво, до речі, що, як правило, в судових рішеннях не конкретизується, яким чином можна зафіксувати повне усунення порушень законодавства. Часто позицією державних виконавців, що контролюють виконання судового рішення, є наступна: «для того, щоб довести, що ви усунули всі порушення, запросіть до себе позачергову перевірку та надайте нам акт, в якому буде вказано, що всі порушення усунено».

4. Як захиститись від зупинення діяльності підприємства в суді?

Перевірки ДСНС

Є ще одна «прогалина» в законодавстві, яка викликає чимало спорів та баталій, як в суді, так і під час досудового врегулювання. Пунктом 12 частини 1 статті 67 Кодексу цивільного захисту України встановлено, що ДСНС має право звернутись до суду з проханням застосувати заходи реагування, а саме повне або часткове зупинення роботи підприємства або експлуатації окремих будівель та обладнання. При цьому цим же пунктом встановлено, що звернутись з таким позовом ДСНС може у разі, якщо виявлені порушення створюють загрозу життю та/або здоров’ю людей.

Однак, нажаль, в законі не роз’яснено, які саме порушення створюють загрозу життю, а які ні. Також не приділено уваги питанню, яким чином ДСНС має доводити наявність такої загрози, що є належними доказами з цього питання.

Окремо звертаємо вашу увагу на те, що вищевказаною нормою передбачено декілька варіантів заходів реагування, а саме повне зупинення роботи підприємства, або його часткове зупинення, або заборона експлуатації конкретного обладнання або споруди.

Отже, саме на ДСНС покладено обов’язок роз’яснити, в чому полягає загроза для життя та здоров’я людей в кожному конкретному порушенні, яке стало підставою для звернення до суду. Також ДСНС має обґрунтувати, чому вони вважають необхідним саме повне зупинення роботи підприємства, а не, наприклад, його часткове зупинення або заборону експлуатації певного механізму.

Відсутність таких роз’яснень викликає значні розбіжності у правозастосовній практиці в судах різних регіонів. Так, наприклад, в рішенні Хмельницького окружного адміністративного суду від 10.02.2020 року у справі № 560/3654/19 зазначено, що «правовими нормами передбачено декілька видів заходів реагування, серед яких повне зупинення робіт є крайнім заходом… В процесі судового розгляду представники позивача (ГУ ДСНС у Хмельницькій області – прим. автора) не довели, що такий вид порушення, як незабезпечення в повній мірі чергового персоналу спального корпусу, а також мешканців цього корпусу засобами індивідуального захисту органів дихання для саморятування людей під час пожежі для організації евакуації людей у разі виникнення пожежі, створює реальну загрозу життю та здоров’ю людей, а усунення цього порушення вимагає вжиття заходів реагування у вигляді повного зупинення роботи санаторію, тому у задоволенні позову необхідно відмовити».

В даному випадку суд став на сторону підприємства та відхилив позовні вимоги ДСНС як необґрунтовані. З такою позицією суду важко не погодитись, адже дійсно, часто позовна заява про застосування заходів реагування містить лише формальний набір пунктів порушень з акту перевірки, цитування норм закону та прохання повністю зупинити діяльність підприємства. Належних обґрунтувань правової позиції, нажаль (або на щастя), в цих позовах, як правило, небагато.

Однак часто суди, аналізуючи ті ж самі норми права та отримуючи такі ж позовні заяви з недостатнім обґрунтуванням, все ж задовольняють позови Державної служби. Так, наприклад, Запорізький окружний адміністративний суд в рішенні від 30.01.2020 року у справі № 280/5221/19 зазначив, що «…забезпечення державою конституційних прав громадян на захист життя, здоров’я та власності від невиправданого ризику виникнення надзвичайних ситуацій має пріоритетне значення… з огляду на кількість виявлених порушень та їх специфіку, повне усунення виявлених порушень може бути встановлено тільки під час проведення позивачем позапланового заходу контролю… Враховуючи викладене, суд дійшов висновку про обґрунтованість доводів позивача, викладених у позові, та підтвердження їх доказами з боку позивача, а також про відсутність з боку відповідача спростування доводів позивача будь-якими належними та допустимими доказами…».

Звичайно, що обставини кожної справи, як і кількість та серйозність порушень в кожному окремому випадку, різняться. Дуже важливо ще до стадії розгляду справи в суді першої інстанції звернутись до фахівців з вирішення судових спорів , які допоможуть побудувати правильну правову позицію та не допустять примусового зупинення роботи підприємства.

Підсумки

Тепер, як і було обіцяно, декілька порад, які допоможуть вам заощадити кошти та нерви при перевірці Державної служби України з питань надзвичайних ситуацій.

  1. Якщо ви ще не перевірили, чи наявне ваше підприємство у плані перевірок на поточний рік – зробіть це. Перевірити, коли призначені заходи з державного контролю (нагляду) щодо вашого підприємства, можна на Інспекційному порталі за адресою https://inspections.gov.ua/ . Перевіряйте наявність перевірок як на вкладці «Комплексні перевірки», так і на вкладці «Річні перевірки». До речі, тут ви побачите не лише інформацію щодо перевірок ДСНС, а й щодо перевірок інших контролюючих органів.
  2. Перевірили? Добре! Вас немає у планах перевірок? Ще краще! Однак рекомендуємо за можливості провести аудит підприємства на предмет дотримання вимог пожежної безпеки. Навіть якщо перевірки не буде в цьому році, цілком ймовірно, що вона буде в наступному. А з врахуванням того, що усунення багатьох порушень у сфері нагляду ДСНС потребує значних коштів і часу, готуватись до такої перевірки треба заздалегідь.
  3. Якщо ви є в плані перевірок на цей рік, проведення вказаного аудиту підприємства на предмет дотримання вимог пожежної безпеки стає нагальною необхідністю. Значно краще, коли про наявність порушень ви дізнаєтесь від юриста, який проводив аудит, ніж з припису або позовної заяви ДСНС.
  4. Завчасно підготуйте всі необхідні документи, які мають бути на підприємстві згідно Правил пожежної безпеки. Всі ці накази, інструкції, плани евакуації тощо знадобляться вам в будь-якому випадку. До того ж, один раз якісно розроблений необхідний пакет документів буде служити вам чимало років.
  5. Залучайте юристів до супроводу перевірки. Чим раніше ви отримаєте якісну юридичну підтримку, тим більше шансів на проходження перевірки без критичних наслідків. Набагато простіше побудувати стратегію захисту підприємства до перевірки, або, принаймні, під час її проведення. Звернення до юристів після закінчення строку оскарження припису ДСНС звужує простір для побудови оптимальної стратегії, та ускладнює процес. Звичайно, перемогти можна на будь-якій стадії, навіть після винесення негативного рішення суду першої інстанції. Однак в цьому випадку ефективний захист підприємства буде потребувати значно більших зусиль та часу.
  6. Ретельно перевіряйте всі порушення, зазначені в акті та приписі. Можливо, деякі вимоги припису є незаконними або необґрунтованими. Можливо, деякі нормативи та ДСТУ, на які посилається інспектор, вже втратили чинність. В цьому випадку треба, не гаючи часу, оскаржувати такий припис повністю або в частині. Це заощадить вам купу грошей, які в іншому випадку доведеться витратити на виконання необґрунтованих або незаконних вимог.

Не варто надавати органам державного контролю можливість зупинити діяльність вашого підприємства на невизначений термін. Відповідальна підготовка до майбутньої перевірки ДСНС стане запорукою вашого спокою й на наступні роки.

Дотримуйтесь правил пожежної безпеки та бережіть себе.

Armada-Team-10-Shevchenko

Ілля Шевченко

Старший партнер практики вирішення спорів ТОВ «Юридична компанія «АРМАДА», адвокат

Залишились питання?

Заповніть форму нижче і отримайте персональну консультацію.