Шалений ритм правотворчого життя нашої країни тримає нас в постійному тонусі і для того, щоб крокувати в ногу з змінами, потрібно завжди тримати руку на пульсі подій.

Тому пропонуємо Вам короткий огляд нововведень до вже звичної нам практики проведення перевірок, що відбулися з кінця травня 2020 року, а також заплановані з початку 2021 року.

Так, з 23 травня набув чинності Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» від 16.01.2020 р. №466-IX.

Що ж він нам приніс?!

1. Контролюючим органами офіційно дозволили вносити зміни до плану-графіка проведення перевірок.

Так, пункт 77.2 статті 77 Податкового кодексу України (далі по тексту — ПКУ) викладено в редакції, згідно з якою до плану-графіка проведення документальних планових перевірок на поточний рік можуть бути внесені зміни, але не частіше одного разу в першому та одного разу в другому кварталі такого року. При цьому документальна перевірка платника податків, який був включений до плану-графіка проведення документальних планових перевірок на поточний рік внаслідок внесення змін у такому році  може бути розпочата не раніше 1 липня поточного року в разі внесення змін до плану-графіка проведення документальних перевірок на поточний рік у першому кварталі такого року і не раніше 1 жовтня поточного року в разі внесення змін до плану-графіка проведення документальних перевірок на поточний рік у другому кварталі такого року.

Оновлений план-графік оприлюднюється на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, до 30 числа останнього місяця кварталу.

Тобто, якщо Вас давно не відвідували контролюючі органи з плановими візитами, вже з другого кварталу радимо Вам моніторити інформацію про своє підприємство, адже воно може з’явитися в плані перевірок на IV квартал 2020 року.

І офіційне повідомлення за 10 календарних днів відтепер чекайте не від листоноші, а ширше відчиняйте двері свого електронного кабінету, адже саме туди буде надіслано копію наказу про проведення документальної планової перевірки та письмове повідомлення із зазначенням дати початку проведення такої перевірки.

2. Додано норми, які дозволять контролюючому органу збільшити тривалість проведення перевірки на 3 (три) робочих дні.

Так, пункт 82.2 статті 82 ПКУ доповнено абзацом дев’ятим такого змісту:

«У разі якщо під час проведення перевірки платник податків надає документи менше ніж за три робочі дні до дня її завершення або якщо надіслані у порядку, передбаченому абзацом першим пункту 44.7 статті 44 розділу I цього Кодексу, документи надійшли до контролюючого органу менше ніж за три робочі дні до дня завершення перевірки, проведення перевірки може бути додатково продовжено до строків, встановлених цим пунктом, на строк три робочі дні».

Тобто, якщо ваша перевірка проходить зі складнощами, будьте впевнені, що контролюючий орган використає всі засоби, направлені на збільшення строку її проведення — додатково до дозволених строків перевірки з можливим їх продовженням напевно ще буде додано 3 (три) робочих дні.

Закріплено можливість зупинення проведення  документальної планової та позапланової перевірки будь-якого платника податків, на відміну від попередньої редакції пункту 82.4 статті 82 ПКУ, коли таке зупинення дозволялося лише щодо великих платників податків.

3. Удосконалено порядок та процедуру розгляду заперечень до акту перевірки - зауважу, що ці зміни набирають чинності з 1 січня 2021 року.

(законопроект №3275

Тепер їх розглядом протягом 10 робочих днів буде займатися постійно діючий колегіальний орган контролюючого органу — комісія з питань розгляду заперечень та пояснень до актів перевірок. Сподіваюсь, що практика розгляду заперечень на користь платників податків під час такого ретельного колегіального розгляду збільшиться.

Внесені зміни в процедуру оскарження в адміністративному порядку в частині надання платнику податків можливості поновити пропущений строк на подання скарги.

Так, платник податків протягом шести місяців після закінчення строку на подання скарги, що становить 10 робочих днів, має право подати скаргу разом з клопотанням про поновлення пропущеного строку на подання скарги в адміністративному порядку та копіями підтверджуючих документів поважності причин його пропуску (за наявності). У скарзі може міститися клопотання про поновлення пропущеного строку на подання скарги в адміністративному порядку. Контролюючий орган вищого рівня, розглядаючи клопотання платника податків, поновлює пропущений строк на подання скарги в адміністративному порядку, якщо визнає причини його пропуску поважними.

4. З 1 січня 2021 року наберуть чинності зміни до статті 58 ПКУ, що регламентує порядок складення (надсилання) податкових повідомлень-рішень.

законопроект №3275

Так, розширено перелік фактів, за якими контролюючий орган може визначити податкове зобов’язання та скласти (надіслати) податкове повідомлення-рішення.  Зокрема, додано норми  за якими податкове повідомлення-рішення надсилається (вручається) платнику податків, якщо за результатами перевірки контролюючим органом встановлено факт завищення сум податку на доходи фізичних осіб, що підлягає поверненню з бюджету, заявлених у податкових деклараціях, зокрема при використанні права на податкову знижку відповідно до розділу IV ПКУ; наявності помилок при визначенні обов’язкових реквізитів податкової накладної та/або відсутності реєстрації податкової накладної та/або розрахунку коригування до податкової накладної протягом граничних строків, передбачених ПКУ.

Також, у разі, якщо податкове повідомлення-рішення прийнято за результатами документальної перевірки та є процесуальною підставою притягнення особи до фінансової відповідальності за вчинення податкового правопорушення, воно додатково до інформації, наведеної у пункті 58.1.1 статті 58 ПКУ, повинно містити обґрунтування виявлених порушень, детальний розрахунок штрафних санкцій, інформацію щодо наявності обставин, які відповідно до цього Кодексу пом’якшують, обтяжують або звільняють від фінансової відповідальності.

Відносно щойно згаданих пом’якшуючих та обтяжуючих обставин — з 1 січня 2021 року запрацює новостворена стаття 112-1 ПКУ , де перераховані обставини, що пом’якшують відповідальність особи, а саме: вчинення діяння під впливом погрози, примусу або через матеріальну, службову чи іншу залежність; вчинення діяння при збігу тяжких особистих чи сімейних обставин; самостійне повідомлення платником податків про вчинене ним правопорушення (крім складів правопорушень, передбачених статтями 123 та 125-1 цього Кодексу). При цьому змінами передбачено, що контролюючий орган може визнати обставинами, що пом’якшують відповідальність особи, також і інші обставини, не передбачені пунктом 112-1.1 цієї статті.

Строк сплати нарахованої суми грошового зобов’язання платником податків становить 10 робочих днів, що настають за днем отримання податкового повідомлення-рішення.

Також планується запровадження Єдиного реєстру податкових повідомлень-рішень, що буде містити в собі детальну інформацію щодо  надісланих (вручених) платникам податків податкових повідомлень-рішень.  Але не варто спокушатися з цього приводу, оскільки право доступу до нього пересічним платникам законодавцем не передбачено.

5. Відступ від традиційних 1095 днів – набере чинності з 1 січня 2021 року.

Так, до пункту 44.3 статті 44 ПКУ додано абзац, згідно з яким терміни зберігання документів продовжуються на період зупинення відліку строку давності у випадках, передбачених пунктом 102.3 статті 102 ПКУ.

Пунктом 102.1 визначено, що контролюючий орган, крім випадків, визначених пунктом 102.2 цієї статті, має право провести перевірку та самостійно визначити суму грошових зобов’язань платника податків у випадках, визначених цим Кодексом, не пізніше закінчення 1095 дня

А якраз виключення (пункт 102.3 статті 102 ПКУ) і зазнали суттєвих змін. Відтепер відлік строку давності зупиняється на будь-який період, протягом якого:

  • платник податків перебуває поза межами України, якщо таке перебування є безперервним та дорівнює чи є більшим за 183 дні;
  • контролюючому органу згідно із законом (наприклад, мораторій на проведення в зв’язку з карантином тощо – прим. від автора) та/або рішенням суду заборонено проводити перевірку (перевірки) платника податків;
  • контролюючим органом зупинено, продовжено, перенесено строки проведення перевірки у порядку, передбаченому статтями 44, 82 та 85 ПКУ або Митним кодексом України;
  • контролюючий орган не може провести перевірку та самостійно визначити суму грошових зобов’язань платника податків.

До речі, остання підстава для зупинення дуже розв’язує руки податківцям та надає багато варіантів для досягнення поставленої мети, від якої винахідливі платники вже не зможуть сховатися, оскільки відлік строку може бути зупинено, коли контролюючий орган орган не може провести перевірку та самостійно визначити суму грошових зобов’язань, в зв’язку із складанням акту про неможливість проведення перевірки; недопущенням платником податків посадових осіб контролюючого органу до перевірки при дотриманні умов контролюючим органом; оскарженням платником податків у судовому порядку рішення контролюючого органу про проведення перевірки.

Тобто, контролюючим органом спокійно буде зупинено відлік строку давності, користуючись цим нововведенням, а коли на горизонті з’явиться шанси отримати сатисфакцію, перебіг подій буде відновлено (і сплив 1095 днів цьому не завадить).

 Також варто звернути увагу, що проведення перевірок та визначення контролюючим органом сум грошових зобов’язань з податкових зобов’язань податкових агентів щодо податку на доходи фізичних осіб, військового збору при виплаті заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які нараховуються (виплачуються, надаються) фізичній особі у зв’язку з трудовими відносинами), тобто ПДФО та ВЗ дозволено за останні 7 років — 2555 днів.

Підсумки

Підсумовуючи вищевказане зазначу, що ці нововведення дають свободу дій та важелі тиску контролюючим органам на платників податків. Тому, шановні суб’єкти господарювання, пильнуйте за дотриманням податкового законодавства та вчасно відслідковуйте зміни, які так щедро дарує нам законодавча влада, адже в гонитві за примарними «краще» можемо втратити «хороше»!

Оксана Єленич

Адвокат ТОВ «Юридична компанія «АРМАДА»

Залишились питання?

Заповніть форму нижче і отримайте персональну консультацію.