Договор об общей деятельности ↔ Договір про спільну діяльність