Договор найма (аренды) жилища ↔ Договір найму (оренди) житла